Franklin Mint Sterling Silver

Fidelity Sterling Franklin Mint Bar

Fidelity Sterling Franklin Mint Bar
Fidelity Sterling Franklin Mint Bar
Fidelity Sterling Franklin Mint Bar

Fidelity Sterling Franklin Mint Bar    Fidelity Sterling Franklin Mint Bar

This is a Fidelity Sterling Franklin Mint Bar (1000 grains).


Fidelity Sterling Franklin Mint Bar    Fidelity Sterling Franklin Mint Bar